Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Bild på Johan Torgeby.

Verkställande direktör och koncernchef

Johan Torgeby

  • Verkställande direktör och koncernchef sedan 2017
  • VL-medlem sedan 2014
  • Anställd i SEB sedan 2009
  • Född 1974

Education:

Utbildning Fil.kand. (nationalekonomi)

Egna och närståendes aktieinnehav:

387 843 aktier och aktierätter, varav 5 826 A-aktier, 137 390 aktierätter och 244 627 villkorade aktierätter.


Kontaktinformation