Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2014: Rekordhögt nysparande för hushållen

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 391 miljarder kronor till  11 177 miljarder kronor under det andra kvartalet 2014. En bidragande orsak var ett rekordhögt nysparande. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångar, sjönk och ligger nu på 22,1 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som  presenteras idag.
Hushållens nettoförmögenhet ökade till 11 177 miljarder kronor under det andra kvartalet och når därmed ny högsta nivå. Värdet på hushållens nettotillgångar ökade med 391 miljarder kronor eller cirka 3,6 procent.

  • För första gången är hushållens bostadstillgångar värda över 6 000 miljarder kronor. Uppgången med 156 miljarder kronor från förra kvartalet är, tillsammans med ett rekordstort nysparande på 89 miljarder kronor, huvudförklaringen till den ökande nettoförmögenheten, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.


Även hushållens upplåning fortsätter att öka. Under andra kvartalet var ökningen 1,6 procent vilket kan jämföras med 1,3 procent motsvarande kvartal 2013. Årstakten var 5,0 procent, vilket är en ökning från 4,3 procent för ett år sedan.

  • Upplåningen ökar eftersom bostadspriserna fortsätter uppåt. Även om upplåningstakten i ett längre perspektiv är måttlig, bidrar det till ett fortsatt fokus på hushållens skuldsättning, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, andra kvartalet 2014, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  11 177
Varav tillgångar 14 355
Varav skulder - 3 178
Förändring nettoförmögenhet 391
Varav tillgångar 442
Varav skulder - 51
Nysparande 89
Värdeförändring direktägda aktier 37
Värdeförändring bostäder 156
Värdeförändring övrigt 160

Fördelning av hushållens tillgångar, 2014-06-30

Totala tillgångar, Mdr Förändring jmf kvartal 1 2014, %
Ränterelaterat 3 803 +2,8
Aktierelaterat 4 400 +4,3
Bostäder 6 152 +2,6

För mer information kontakta
Jens Magnusson, privatekonom
08-676 91 18,  070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

Américo Fernández, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-786 90 12
americo.fernandez@seb.se
Press & PR
Claes Eliasson
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 654 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 605 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.