Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Boprisindikatorn fortsätter att backa efter nya krav på bolånetagarna

Hushållens förväntningar på bostadspriserna fortsätter att bromsa in och faller med 3 enheter till 54. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,52 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor faller tillbaka från 7 till 5 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 66 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, mot förra månadens 67. Andelen som tror på fallande priser stiger till 12 procent från förra månadens 10. Andelen som tror på stillastående priser faller till 14 procent från förra månadens 15 procent.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 54 vilket är en nedgång med tre enheter från förra månaden.

- Det är nu tredje månaden i rad som Boprisindikatorn backar och den ligger nu 10 enheter lägre än vid den senaste toppen i september. Både beskedet om amorteringskrav och diskussionen om ytterligare krav på bolånetagarna har säkert bidragit till nedgången. Det vi ser nu kan mycket väl vara starten på en trend nedåt för boprisförväntningarna och kanske ett steg mot en lugnare utveckling på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,52 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,52 procent, 10 punkter högre än förra månaden, 0,42 procent. Detta trots att Riksbanken själva har meddelat att de inte kommer höja räntan från rekordlåga 0 procent förrän en bit in i 2016.

- Det är överraskande att skillnaden mellan hushållens ränteförväntningar och Riksbankens prognos är så pass stor och dessutom ökar. Hushållen tror i det här fallet på en tidigare räntehöjning än både Riksbanken och marknaden i övrigt, säger Jens Magnusson.   

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med två enheter från förra månadens sju procent.

Boprisindikatorn ökar i Skåne och Västra Götaland men faller i övriga regioner
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn för Stockholmsområdet faller för andra månaden i rad från 70 till 66. I Skåne ökar indikatorn till 51, vilket är en uppgång med en enhet från förra månaden och i Västra Götaland ökar den med en enhet till 58. I Norrland backar indikatorn med hela 9 enheter till 53. I Svealand (exkl. Stockholm) har indikatorn sjunkit två enheter från förra månaden och ligger nu på 56. I Östra Götaland är indikatorn 50 vilket är en nedgång med två enheter från förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 25 november till 3 december.

Boprisindikatorn: Utveckling senaste 12 månader:

dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt14 nov-14 dec-14
53 49 47 54 55 60 56 64 62 64 59 57 54

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, privatekonom Claes Eliasson, Press & PR
070-210 22 67 076-396 53 19
jens.magnusson@seb.se claes.eliasson@seb.se