Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2013: Hushållens förmögenhet på ny rekordnivå

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 318 miljarder kronor till  9 188 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2013.  Nettoförmögenheten steg med 3,6 procent. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångar, sjönk och ligger nu på 25 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet ökade till 9 188 miljarder kronor under det tredje kvartalet och når därmed ny högsta nivå.

Värdet på hushållens nettotillgångar ökade med 318 miljarder kronor eller cirka 3,6 procent.

  • Stigande bostadspriser och ett bra börsklimat är de främsta förklaringarna till att hushållens förmögenhet ökat under tredje kvartalet och nu når en ny toppnivå, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.
     

Även hushållens upplåning fortsätter att öka. Under tredje kvartalet var ökningen 1,1 procent, vilket är 0,1 procentenheter högre än motsvarande kvartal 2012. Årstakten var 4,5 procent, vilket kan jämföras med 4,4 procent tredje kvartalet 2012.

  • Fortsatt stigande bostadspriser är huvudförklaringen till att skulderna fortsätter att öka, säger Jens Magnusson.
     

Hushållens tillgångar och skulder, tredje kvartalet, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  2013 9 188
Varav tillgångar 12 250
Varav skulder - 3 062
Förändring nettoförmögenhet 318
Varav tillgångar 352
Varav skulder - 34
Nysparande 15
Värdeförändring direktägda aktier 148
Värdeförändring bostäder 113
Värdeförändring övrigt 76

Fördelning av hushållens tillgångar, 2013-09-30

Totala tillgångar, Mdr Förändring jmf kv2 2013, %
Ränterelaterat 3 448 -0,3
Aktierelaterat 3 889 +6,8
Bostäder 4 913 +2,3

För mer information kontakta
Jens Magnusson, privatekonom
08-676 91 18,  070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

Américo Fernández, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-786 90 12
americo.fernandez@seb.se


Presskontakt
Claes Eliasson, pressansvarig
08-763 9919, 076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se