Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s hållbarhetsrapport 2012

Ytterligare steg i SEB:s hållbarhetsarbete

SEB:s sjätte hållbarhetsrapport visar på ytterligare steg i bankens hållbarhetsarbete.  Åtta områden prioriteras med 3-5-åriga målstrategier inom bolagsstyrning, socialt ansvar och miljö.

- Sociala och miljömässiga hänsyn ska finnas med vid varje enskilt beslut. Vi är på god väg dit. Det handlar om hur vi arbetar med krediter, hur vi fattar investeringsbeslut och hur vi agerar som ägare och arbetsgivare, säger Cecilia Widebäck West, hållbarhetschef på SEB.

Några av de prioriterade områdena:
Ansvarsfull försäljning och marknadsföring.
Rådgivningen ska styras av kundens långsiktiga behov. Lojalitet med kunden ska i alla lägen komma först. SEB har systematiskt arbetat för kompetenssäkring av rådgivarna. Alla rådgivare i Sverige och Baltikum är idag licensierade eller certifierade.

Ansvarsfullt ägarskap
SEB ska vara en av de ledande inom kapitalförvaltning avseende hållbara investeringar.  Två tredjedelar av relevant förvaltat kapital inom kapitallförvaltningen har hittills värderats utifrån hållbarhetskriterier.

Hållbara finansieringslösningar och investeringar
SEB ska intensifiera dialogerna med kunderna kring hållbarhetsfrågor. Policies och guidelines kring mänskliga rättigheter ska förtydligas.  Nio av tio av stora och medelstora företag har hittills utvärderats efter branschpolicies och ställningstaganden.

Minskad negativ miljöpåverkan
SEB:s  koldioxidutsläpp ska 2015 ha minskat med 45% jämfört med 2008 års nivå. I årets rapport redovisas en minskning med 36 procent jämfört med 2008.

En bra och attraktiv arbetsplats
Antalet medarbetare beredda att rekommendera SEB som en inkluderande, sund arbetsplats med möjligheter till individuell utveckling ska ligga i topp. Mångfalden ska öka på alla nivåer.

Rapporten Corporate Sustainability 2012 finns på www.sebgroup.com

För mer information
Cecilia Widebäck West, hållbarhetschef
+46 (0) 707-63 82 55, cecilia.wideback-west@seb.se
 Presskontakt
Anna Helsén, presschef
+46 (0) 70-698 48 58, anna.helsen@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.