Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Allt fler tror på stigande bostadspriser

Fler hushåll spår stigande bostadspriser och något färre tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för september som presenteras idag. Hushållen tror att reporäntan ligger på  1,35 procent om  ett år och sju procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen svarar 61 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 57 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 10 procent, att jämföra med 12 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 20 procent, att jämföra med 23 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i septembermätningen på 51, en ökning med sex enheter jämfört med förra månaden.

- I en marknad där sex av tio tror att priserna är på väg upp och bara var tionde tror att priserna kommer att falla ökar uppåttrycket på bostadspriserna, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,35 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,35 procent, det vill säga 10 punkter över förra månadens nivå.

­- Hushållen litar inte riktigt på Riksbankens ränteprognos att reporäntan ska ligga kvar på en procent fram till slutet av 2014, säger Gunilla Nyström.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sju procent, att jämföra med fyra procent förra månaden, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.

Optimismen ökar i Skåne

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 38 i Skåne, att jämföra med 27 förra månaden. För Stockholmsområdet ligger indikatorn kvar på 59, I Västra Götaland är indikatorn 52 att jämföra med 51 i augustimätningen.  (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna)

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 27 augusti till 3 september 2013.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13
11 10 15 2 7 24 35 45 45 38 42 45 51

För mer information kontakta   
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Claes Eliasson
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se