Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen positiva till bostadsmarknaden - SEB:s Boprisindikator stiger

En majoritet av hushållen spår stigande bostadspriser. Lika många hushåll som förra månaden tror på stigande priser och färre tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för juli som presenteras idag. Hushållen tror att reporäntan ligger på 1,25 procent om ett år och sex procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen svarar 55 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, vilket är lika många som förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 13 procent, att jämföra med 17 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 25 procent, att jämföra med 21 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i julimätningen på 42, en ökning med fyra enheter jämfört med förra månaden.

- Börsen har återhämtat en del av tappet, räntorna är fortsatt låga och arbetslösheten är visserligen hög, men har inte ökat den senaste tiden. Dessa faktorer förklarar sannolikt att hushållen har en stabilt positiv syn på bostadsmarknaden och att Boprisindikatorn vänder upp, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,25 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,25 procent, att jämföra med 1,19 procent i junimätningen. Undersökningen slutfördes samma dag som Riksbanken kom med sitt räntebesked.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sex procent, att jämföra med tre procent förra månaden, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.

- De bundna räntorna har vänt upp den senaste tiden och fortsätter konjunkturen att stärkas lär de gå upp ytterligare framöver. Det får sannolikt fler hushåll att nu överväga att binda, säger Gunilla Nyström.

Optimismen är starkast i Stockholmsområdet  
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på plus 30 i Skåne, att jämföra med 33 förra månaden. För Stockholmsområdet ligger indikatorn på plus 55, att jämföra med plus 57 förra månaden, I Västra Götaland är indikatorn 44 jämfört med 43 i junimätningen (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 25 juni till 3 juli 2013.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

juli-12aug-12sep-12okt-12nov-12dec-12jan-13feb-13mar-13apr-13maj-13juni-13jul-13
141811101527243545453842

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

         
Claes Eliasson, press & PR
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se