Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen allt mer positiva till bostadsmarknaden - SEB:s Boprisindikator stiger kraftigt

En majoritet av hushållen spår stigande bostadspriser. Det är betydligt fler än tidigare. Samtidigt tror färre på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för  mars som presenteras idag. Hushållen tror att reporäntan ligger på  1,29 procent om ett år och sju procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen svarar 51 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 44 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 16 procent, att jämföra med 20 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 26 procent, att jämföra med 28 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i marsmätningen på 35, en ökning med hela 11 enheter sedan förra månaden. Det är den högsta nivån sedan maj 2011.

  • Börsuppgången har sannolikt fått hushållen att känna större förtroende för ekonomin framöver. Samtidigt räknar hushållen med bara marginellt högre räntor det kommande året. Kombinationen av dessa faktorer är gynnsamma för bostadsmarknaden och förklarar sannolikt att en majoritet av hushållen nu tror på stigande bostadspriser, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,29 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,29 procent, att jämföra med 1,24 procent i februarimätningen.

  • Hushållen utgår ifrån att reporäntan kommer ligga ungefär som i Riksbankens prognos, säger Gunilla Nyström.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sju procent, att jämföra med åtta procent förra månaden, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden,

Boprisindikatorn för Skåne för andra månaden över nollstrecket
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på plus 7 i Skåne, att jämföra med 1 förra månaden. För Stockholmsområdet ligger indikatorn på plus 41, att jämföra med plus 28 förra månaden, (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna) I Västra Götaland är indikatorn 36 jämfört med 18 i februarimätningen. 

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 26 februari till 6 mars 2013.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 juli-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13
1 15 20 13 14 18 11 10 15 2 7 24 35

Nu i mars 2013 har Boprisindikatorn mätt svenskarnas bopristro under tio år. Därför bifogas en specialrapport detta pressmeddelande: Boprisindikatorn 10 år. 

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Claes Eliasson, presskontakt
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se