Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Företagarekonom presenterar "Småföretagens Eurobarometer": Rekordlågt stöd för euron även bland företagare

Euroopinionen förefaller ha nått botten i den traditionellt mest positiva gruppen; företagarna. Idag uppger bara 26 procent av svenska små och medelstora företag att de vill att Sverige inför euron som valuta medan hela 55 procent är emot. Nitton procent har i dagsläget ingen uppfattning. Det visar SEB:s senaste Företagarpanel som genomfördes den 7-10 februari och som omfattar svar från drygt 1400 företagare.

Sveriges småföretagare var länge den mest positiva gruppen till ett införande av euron och en majoritet av företagarna var för euron ända fram till årsskiftet 2010/2011, då stödet för första gången gick under 50 procent. Det stora raset kom under hösten 2011. Medelstora företag (50-249 anställda) är fortsatt de mest positiva, där 33 procent fortfarande förordar en svensk övergång till euron.

Andelen företagare som bedömer att en övergång skulle vara positiv för det egna företaget är nu nere i 12 procent, mot 34 procent i mitten av 2009. Den grupp som ser störst fördelar är handelsföretag där 23 procent fortfarande ser positiva effekter av en övergång. Andelen som bedömer att det skulle få negativa konsekvenser har dock inte stigit nämnvärt, bara nio procent är av den uppfattningen. 57 procent svarar "varken positivt eller negativt" och 22 procent svarar "vet ej".

Den enskilt största skillnaden i synen på euron är mellan manliga och kvinnliga företagare. 30 procent av männen är för, mot bara 17 procent av de kvinnliga företagarna. Granskar man företagarnas ställningstagande utifrån geografisk hemvist så är motståndet starkast i norr där 64 procent är emot och bara 21 procent är för, medan stödet fortsatt är starkast i Skåne där 31 procent är för och 51 procent är emot.

- Till och med företagarna, som ofta ser direkta effekter på kassaflöde och lönsamhet av kronans flytande och mycket volatila växelkurs, är nu emot en svensk anslutning. Vi får se vad som väntar bortom skuldkrisen och lågkonjunkturen, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

 Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen.

Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 7-10 februari 2012 och besvarades av 1 445 respondenter.

För mer information kontakta Presskontakt
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Eva Odefalk,
070-763 82 97 08-763 71 24, 073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se