Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s China Financial Index: Nordeuropeiska företag i Kina mindre optimistiska om framtiden. Fallande efterfrågan ses som det stora orosmolnet.

Kinas ekonomi har bromsat in under andra och tredje kvartalet. Problemen i USA och Europa har nu tydliga effekter på Kina med bland annat avstannande exporttillväxt och färre utländska direktinvest-eringar som följd. En tredjedel av toppcheferna på svenska och andra nordeuropeiska dotterbolag i Kina är nu negativt inställda till affärsläget i regionen. SEB:s China Financial Index faller till 56.1 från 61 i februari och 63.4 för ett år sedan.

En majoritet av företagen upplever fallande kundefterfrågan som det största hotet. Företagen fortsätter dock att expandera i Kina och två av tre företag planerar ytterligare investeringar. Andelen företag som planerar signifikanta investeringar har dock fallit från runt en fjärdedel i februari till 15 procent i september. Knappt hälften av företagen planerar ytterligare anställningar vilket är lägre än tidigare.

Den kinesiska ekonomin växte med 7.6 procent under andra kvartalet 2012, att jämföra med en tillväxt på 9.2 procent för helåret 2011. Även om Kina fortsätter att visa upp den högsta tillväxten av alla stora ekonomier i världen så pekar många indikatorer på en avkylning i Kinas ekonomi just nu. Det mesta tyder emellertid på att landet kan undvika en hårdlandning och att Kina kan hålla uppe tillväxten även kommande år. Under 2013 räknar SEBs ekonomer med en tillväxt på 8 procent i Kina.

Den vikande exporten och avtagande tillväxten i Kina har gjort att fler svenska och andra nordeuropeiska bolag ser med oro på affärsutsikterna i regionen. Ungefär en tredjedel av företagen ser nu negativt på kommande sex månader medan lika många, en tredjedel, fortfarande är positiva. Resterande tredjedel har en neutral bild av framtiden. Knappt vart femte företag tror på fallande vinster framöver vilket är en ökning sedan förra mätningen. En tredjedel tror fortfarande att vinsten kommer att gå upp kommande sexmånadsperiod.

-     Sentimentet bland företagen har fallit markant sedan förra mätningen men vi är fortfarande över de nivåer vi såg i mars 2009 när dotterbolagen i Kina kände av sviterna av finanskrisen.  Att affärerna generellt går knackigt visar sig i att hela 70 procent anger minskad efterfrågan som det stora orosmolnet i Kina. När vi diskuterar med våra kunder i Kina ser vi dock stora skillnader mellan olika sektorer. Generellt sett är industribolagen mer pessimistiska än de företag som är exponerade mot kinesiska konsumenter, säger Fredrik Hähnel, chef för SEB Shanghai, som har skrivit rapporten.

-     Många väntar nu på ytterligare stimulanser från regeringen i form av infrastrukturinvesteringar vilka kan få fart på industrin. Vi ser redan tecken på att detta kommer ske men jag tror samtidigt att många företag generellt bör ställa in sig på något lägre tillväxt i Kina framöver när landet skall balansera ekonomin bort från statliga investeringar och mer mot privat konsumtion.

Hälften av företagen tror att den kinesiska valutan RMB kommer att ligga stabil mot US-dollarn. Sju av tio tror på lägre räntor och runt hälften av företagen tror att deras marknadsandelar kommer att fortsätta öka enligt undersökningen.  Hälften av företagen räknar också med en löneökning på 7-8 procent i deras kinesiska verksamhet nästa år. Cirka trettio procent tror att lönerna stiger 9-10 procent eller ännu mer.


-     Får företagen i undersökningen rätt så går många dotterbolag en mindre lönsam framtid till mötes med avtagande efterfrågan samtidigt som kostnaderna fortsätter upp. Men delar man vår uppfattning om att det vi upplever nu är en mjuklandning så gäller det att inte bromsa för hårt heller. I Kina kan saker vända snabbare än man tror, även till det positiva.


Den slutsatsen drar även en majoritet av de nordeuropeiska företag som deltar i undersökningen. Många fortsätter att expandera i Kina men tillväxttakten har avtagit ytterligare något sedan senaste rapporten. Två tredjedelar av företagen planerar precis som i förra undersökningen att fortsätta investera men andelen som planerar stora investeringar minskar återigen. Fler än tidigare väljer också att avvakta med nyrekryteringar men fortfarande rekryterar nästan hälften av bolagen.

-     När allt kommer omkring så visar Kina även de närmsta åren upp den klart högsta tillväxten av alla stora ekonomier och det är fortfarande en mycket attraktiv tillväxtmarknad för många företag, avslutar Hähnel. 

Detta är den åttonde publiceringen av SEB: s China Financial Index, en unik undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning mellan nordeuropeiska och tyska företag i Kina och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Undersökningen, som genomfördes under perioden 2-10 septemberm omfattar totalt 12 frågor och täcker områden som till exempel. affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor och räntor. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press

För mer information kontakta
Fredrik Hähnel, chef SEB i Shanghai
+86 1381 680 99 77
fredrik.hahnel@seb.se
Presskontakt
Elisabeth Lennhede
070-763 99 16
elisabeth.lennhede@seb.se