Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Inbjudan till presskonferens

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook:
Kan ECB bryta isen?

Världsekonomin visar upp efterlängtade ljusglimtar. Samtidigt är gamla problem - och nya - olösta. USA-tillväxten lyfter försiktigt och jobben återvänder. Inflationen är på väg ner, vilket ger hushållen förstärkt köpkraft och central-bankerna utrymme för en fortsatt ultralätt penningpolitik på båda sidor om Atlanten. Behovet är stort av en ned-tryckt avkastningskurva som motvikt till den finanspolitiska åtstramningspolitik som nu ska verkställas. Kina kan mjuklanda. Men i Europa ligger eurokrisen som en tung, våt filt och ger ekonomisk, finansiell och politisk osäkerhet.

Hur mår världen egentligen när situationen i USA, Kina och Europa vägs samman? Hur viktig är ECB för eurokrisens lösning och hur djup blir recessionen i Euro-zonen? Är läget i Mellanöstern så allvarligt att oljepriset på allvar börjar lägga hinder för den globala tillväxten?

Det svenska tillväxtundret verkar ha fallit i glömska. Alliansen står inför växande utmaningar med vacklande bo-marknad och tecken på stigande arbetslöshet samtidigt som många riksdagspartier är i stort behov av profilfrågor och positionering. Börjar Sveriges "kamerala" budgetpolitik te sig visionslös i en värld med allt större behov av en mer sofistikerad mix av tillväxt- och konsolideringspolitik? Hur röstar den delvis nya riksbanksdirektionen? Och tål svensk ekonomi ytterligare kronförstärkning?

Tid: Tisdagen den 14 februari 2012
Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
Pressträffen startar kl. 10.05 och avslutas ca kl. 11.15
Plats: Rum 18, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.

Välkomna!

Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 363 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 261 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se