Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer: Hushållens förmögenhet faller

- Fallande börs och fortsatt hög upplåning förklarar nedgången i nettoförmögenheten, säger SEB:s Privatekonom Gunilla Nyström.
 
Nysparandet var 36 miljarder under kvartalet, varav 26 miljarder kronor avsåg insättning på bankkonto och 26 miljarder gick till PPM. Fondsparandet var negativt med 19 miljarder och försäkringssparandet uppgick till 3 miljarder.
 
- Hushållen har under ett par år placerat merparten av sitt fria sparande på bankkonto. Det har den senaste tiden varit en lyckad strategi Utmaningen blir att avgöra när det långsiktiga sparandet ska tillbaka till aktiemarknaden. På lång sikt ger kontosparande onödigt låg avkastning, säger Gunilla Nyström.
 
Lånen försätter att öka i en hög takt, men ökningstakten har mattats och ligger nu på 9,9 procent i årstakt jämfört med 11,2 procent för ett år sedan. Det är första gången sedan första kvartalet 2004 som ökningstakten är lägre än 10 procent.
 
- Skuldökningstakten bör fortsätta mattas framöver. Bostadspriserna planar ut och räntorna är högre än tidigare. Dessutom får dystrare konjunkturutsikter hushållen att bli mer försiktiga, säger Gunilla Nyström.
 
Det samlade värdet på hushållens aktierelaterade tillgångar minskade med 1,1 procent till 2 766 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal, värdet på de ränterelaterade tillgångarna minskade med 2,1 procent till 2 510 miljarder kronor och värdet på bostäder ökade med 2,1 procent till 3 517 miljarder kronor.
 
SEB:s marknadsandel av hushållens totala finansiella tillgångar är 14,3 (14,3) procent. Swedbank har 14,7 (14,7) procent, Skandia 9,9 (10,1) procent, Handelsbanken 9,4 (11,5) procent, Nordea 8,5 (8,6) procent, Alecta 9,8 ( 9,9) procent, AMF 7,3 (7,4) procent och Länsförsäkringar 4,8 (4,8) procent.
 
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern, SEB Trygg Liv,
08-785 18 42
 
Presskontakt: Lena Bivner, 0703 - 93 85 77