Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s rörelseresultat för januari-mars: 2,4 miljarder kronor (4,2)

SEB:s rörelseresultat för första kvartalet 2008 uppgick till 2 410 Mkr, en minskning med 42 procent jämfört med motsvarande kvartal 2007 och 47 procent lägre än föregående kvartal. Räntabiliteten uppgick till 9,6 procent (19,0). Nettoresultatet uppgick till 1 848 Mkr (3 262), motsvarande 2:70 kronor per aktie (4:81).
 
Intäkterna minskade med 14 procent jämfört med första kvartalet i fjol och med 12 procent från föregående kvartal. Värderingsförlusterna på innehaven av räntebärande värdepapper uppgick till 872 Mkr i resultaträkningen och 1 630 Mkr i eget kapital.
 
Kostnaderna ökade med 4 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och var 2 procent högre än föregående kvartal. På jämförbar basis var kostnaderna oförändrade.
 
Kreditförlusterna uppgick till 368 Mkr (234).
 
I en kommentar till dagens bokslutskommuniké säger SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren: "Efter nio månader med de allvarligaste störningarna på de finansiella marknaderna på decennier, har effekterna på den reala ekonomin blivit tydligare. Med SEB:s aktivitetsbaserade affärsmix har kundernas mer försiktiga investeringsbeteende lett till minskade intäkter. Vår starka balansräkning skapar en rad framtida affärsmöjligheter."
 
Hela rapporten finns tillgänglig på bifogad länk och på www.sebgroup.com.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 april 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 399 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 331 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
______________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per-Arne Blomquist, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Annika Halldin, ansvarig finansiell information, 08-763 85 60, 070-379 00 60