Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator: Hushållens syn på bostadsmarknaden allt ljusare

Allt fler hushåll tror på starkare bostadsmarknad och andelen som tänker binda räntan fortsätter att ligga på en rekordlåg nivå. Hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på cirka 4,5 procent. Det visar SEB:s Boprisindikator för maj.
 
SEB:s Boprisindikator fortsätter upp för tredje månaden i följd. Av tillfrågade hushåll svarar 49 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året, att jämföra med 42 procent i april och 38 procent i mars. 19 procent spår fallande priser mot 24 procent i april.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i majmätningen på 30, en uppgång med tolv enheter sedan förra månaden. Det är tredje månaden i följd som indikatorn stiger.
 
- Fortsatt god arbetsmarknad och stabilt ränteläge stärker just nu hushållens förtroende för bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Rekordfå hushåll tänker binda räntan. Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån är det för femte månaden i följd bara fyra procent som svarar att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, den lägsta nivån sedan mätningarna startade för fem år sedan.
 
- Hushållen räknar med att räntorna är nära toppen och ser därför ingen anledning att binda, säger Gunilla Nyström.
 
Hushållen tror att reporäntan ligger på 4,5 procent om ett år. På frågan "Riksbankens reporänta, som styr rörliga hushållslån, ligger idag på 4,25 procent, vad tror du den är om ett år" svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan ligger på 4,52 procent om ett år. Det är ungefär samma nivå som de senaste två månaderna.
 
- Hushållen känner av prisökningar på bland annat drivmedel och livsmedel, men ännu inte att en svagare konjunktur är på väg. Det kan vara förklaringen till att hushållen ligger högre än Riksbanken i ränteförväntningarna, säger Gunilla Nyström.
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1002 intervjuer, genomfördes den 29 april till den 6 maj 2008.
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
 
Presskontakt: Lena Bivner, 0703 - 93 85 77