Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsstämma 2008

Vid tisdagens årsstämma i SEB omvaldes till styrelsen de ordinarie ledamöterna Annika Falkengren, Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg. Steven Kaempfer har avböjt omval. Till ny styrelseledamot valdes Christine Novakovic. Till styrelseordförande omvaldes Marcus Wallenberg.
 
Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Jacob Wallenberg och Tuve Johannesson till vice ordföranden.
 
Styrelsearvodet fastställdes av stämman till 8 950 000 kronor att fördelas enligt följande: 2 750 000 kronor till styrelsens ordförande, 4 200 000 kronor att fördelas mellan övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i banken med 600 000 kronor vardera till vice ordförandena och 500 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt
2 000 000 kronor för kommittéarbete att fördelas enligt följande: Risk and Capital Committee, 510 000 kronor till ordföranden samt 325 000 kronor till annan ledamot, Audit and Compliance Committee, 387 500 kronor till ordföranden samt 195 000 kronor till annan ledamot samt Remuneration and Human Resources Committee, 387 500 kronor till ordföranden samt 195 000 kronor till annan ledamot. Styrelsens ordförande uppbär inte något arvode för kommittéarbete.
 
PricewaterhouseCoopers omvaldes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2012.
 
Utdelningen fastställdes till 6:50 kronor per aktie (6:00) med avstämningsdag den 11 april 2008.
 
Stämman godkände såväl styrelsens förslag till ersättningsprinciper för verkställande ledningen som förslaget om nya långsiktiga incitamentsprogram för 2008 i form av ett aktiesparprogram, ett performance-share program och ett aktiematchningsprogram.
 
Stämman fattade även beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt styrelsens förslag. De fullständiga besluten från årsstämman finns tillgängliga på SEB:s hemsida, www.sebgroup.com.
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 344 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 370 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
___________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef investerarrelationer, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Katja Margell, chef externinformation, 08-763 91 63, 070-745 91 38