Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv kritiserar Alecta i skrivelse till Konkurrensverket

SEB Trygg Liv ingav igår ett yttrande till Konkurrensverket där man ger sin syn på det uppmärksammade fallet med Alectas premierabatter och den effekt dessa får för den svenska pensionsmarknaden. SEB Trygg Liv kritiserar Alectas agerande och menar att premierabatterna både skapar inlåsningseffekter av befintligt kapital och snedvrider konkurrensen för kommande affärer. Att det kapital som nu används för att sänka premierna till stora delar är upparbetat på en monopolmarknad och att gamla kunder på det här sättet får subventionera rekryteringen till ett helt nytt försäkringskollektiv, gör saken än allvarligare.
 
- Det är anmärkningsvärt att Alecta i år, då många måste ta ställning till sin framtida pensionslösning för att välja mellan hittillsvarande tiotaggarlösning och gå in i ITP1, väljer att utnyttja det kapital som upparbetats av gamla kunder till att kraftigt sänka premierna. Det försämrar för dem med alternativ tiotaggarlösning och gör det mer attraktivt att byta till ITP1, där Alecta är stora, säger Jan Stjernström, VD, Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.
 
Sammantaget menar SEB Trygg Liv att agerandet från Alecta och arbetsmarknadens parter begränsar möjligheterna till en fri och väl fungerande svensk livförsäkringsmarknad. Sedan kollektivavtalsparterna beslutade att i strid mot tidigare hållning, ge sig in på den konkurrensutsatta marknaden, är det tydligt att Alecta utnyttjar sin dominerande ställning på markanden. Det kapital som Alecta under sin monopolställning upparbetat, används nu för att begränsa konkurrensen på marknaden. På kort sikt kan kollektivavtalsparterna mycket väl lyckas med att koncentrera största delen av svenskt pensionskapital till de egna bolagen men på längre sikt är det som alltid de berörda arbetsgivarna och de anställda som blir förlorarna på en marknad med bristande konkurrens och alltför stor maktkoncentration.
 
- Vi har med viss oro följt utvecklingen i ärendet kring Alectas rabatter och frågan om missbruk av dominerande ställning. Vår uppfattning är att ett sådant missbruk förekommer och vi är glada över att Konkurrensverket har valt att inleda en utredning avseende denna fråga, fortsätter Jan Stjernström.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 344 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 370 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
____________________________________________________________________
 
För ytterligare information, kontakta:
Jan Stjernström; 070 - 787 11 25
Presskontakt; Lena Bivner; 0703 - 93 85 77