Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv Gamla sänker återbäringsräntan

- Sänkningen av återbäringsräntan görs som en följd av den djupa nedgången på världens aktiemarknader, säger Nils Henriksson, finansdirektör på Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.
 
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv är ett av marknadens finansiellt starkaste bolag. Den kollektiva konsolideringsgraden var per den 30 juni 2008 102 procent, solvensgraden uppgick till 204 procent och aktieexponeringen i portföljen var cirka 40 procent. Totalavkastningen per den 30 juni 2008 var 6,5 procent.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Nils Henriksson, finansdirektör Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv,
08- 785 11 01, 070-656 12 82