Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB bäst i världen på valutor

SEB gjorde sammantaget de bästa prognoserna för US-dollarn, euron, japanska yenen och det brittiska pundet under 2007. Det framgår av en sammanställning som Reuters gjort som är baserad på underlag från världens 63 största banker.
 
Motiveringen är att SEB under 2007 uppnådde den absolut bästa träffsäkerheten i valutaprognoserna.
 
-          En nyckel till att lyckas i prognosarbetet är förstås att kunna förutse trenden för US-dollarn, säger Johan Javeus, ansvarig för SEB:s valutaanalys. Vi har under 2007 haft en genomgående mer pessimistisk syn på dollarns utveckling och räknade tidigt med att USA:s ekonomi skulle bromsa in och att Federal Reserve därmed skulle tvingas sänka styrräntan kraftfullt. Det brukar vara en miljö som inte gynnar en valuta, fortsätter Javeus.
 
-          Ett framgångsrikt prognosarbete måste kunna förena olika typer av analys. Det har vi lyckats med inom SEB Research, dvs. att ta tillvara och väva samman bankens olika kompetenser inom makroekonomi och finansiell ekonomi på ett kraftfullt sätt, säger Johan Javeus.
 
Nästa vecka publicerar SEB en ny utgåva av SEB:s stora valutarapport Currency Strategy
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
______________________________________
För ytterligare information kontakta:
Johan Javeus, SEB Research, tel +46 8 506 230 19. johan.javeus@seb.se
Presskontakt: Katja Margell, tel +46 70 745 9138. katja.margell@seb.se