Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Per-Arne Blomquist lämnar SEB

Ekonomi- och finansdirektör Per-Arne Blomquist lämnar SEB för att tillträda som finansdirektör och vice vd i TeliaSonera.
 
Annika Falkengren, vd och koncernchef i SEB:
 
- Även om detta ligger några månader fram i tiden - efter halvårsbokslutet - vill jag redan nu tacka Per-Arne för hans goda insatser under åren på SEB och lyckönska honom i den nya utmaningen. Arbetet med att rekrytera hans efterträdare är redan väl under väg.
 
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 mars 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 399 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 331 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Odd Eiken, Kommunikationsdirektör, 08-763 87 30
Katja Margell, chef Externinformation, 070-745 91 38