Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Finanschefsindex: Kreditoron sätter avtryck

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 50 största företag, avslöjar ökad fokus på skuldneddragning jämfört med för tre månader sedan. Samtidigt tycks viljan att investera och nyanställa ha minskat, både i Sverige och utomlands. SEB:s Finanschefsindex får värdet 60 i september, märkbart ner från 65 i maj, men fortsatt klart över den neutrala nivån 50.
 
-          Även om företagen är finansiellt starka kan en mer försiktig strategi ha en negativ inverkan på både investeringar och ekonomisk tillväxt, säger Louis Landeman, chefstrateg på SEB, som tillsammans med Hanna Holmberg sammanställt analysrapporten.
-        Det är nu färre finanschefer som tror på vinstökningar 2007 genom volymtillväxt och fler som talar om att sänka sina kostnader. Detta indikerar att företagen nu lättar lite på gasen och trycker lite hårdare på bromsen, säger Louis Landeman.
 
Enkäten visar att de största orosmolnen för det egna företaget är råvarukostnader och fallande efterfrågan.
 
-        Finanscheferna sitter närmast epicentrum och är antagligen de första som kan ana konsekvenserna av kreditoron. Om denna oro sprider sig lär Riksbanken så småningom dra ned sina räntehöjningsplaner, säger Hanna Holmberg, strateg på SEB.
 
Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för sjätte gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.seb.se.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 188 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 403 miljarder kronor.
Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_______________________________
 
För ytterligare information kontakta:
Louis Landeman, Chefsstrateg, Trading Strategy, SEB, tel: +46 8 506 232 11
e-mail: louis.landeman@seb.se
 
Hanna Holmberg, Strateg, Trading Strategy, SEB, tel: +46 8 506 232 32
e-mail: hanna.holmberg@seb.se 
 
Elisabeth Lennhede, Press & PR chef, Merchant Banking, tel. +46-70-7639916