Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

SEB utökar och breddar verksamheten inom Emerging Markets Trading

-        Vi tror att tillväxtmarknadernas betydelse i världsekonomin kommer att fortsätta öka säger Petter Sandgren, chef TCM Emerging Markets. Många av våra kunder är underviktade i dessa marknader och vi kommer med vår nya satsning att kunna hjälpa dem när de ökar sin närvaro i tillväxtmarknader.
 
Finansiella investerare och institutioner ligger efter de stora multinationella bolagen i globaliseringsprocessen. Företag har i många år outsourcat sin produktion och expanderat sin verksamhet till nya marknader, medan finansiella investerare har varit relativt domestika. Detta håller nu på att förändras med i första skedet aktier och nu också ränteplaceringar.
 
Det ökande intresset från globala finansiella investerare är en positiv utveckling för tillväxtländer.  
 
-        Medan företag har behov av att täcka risker, söker investorer aktivt efter risk för att kunna ge bra avkastning till sina placerare. När dessa motsatta intressen möts förbättras marknadsförutsättningarna i vanligtvis illikvida marknader - en fördel för alla involverade aktörer, säger Petter Sandgren.
 
SEB:s Emerging Markets-grupp har tio års erfarenhet av trading inom tillväxtmarknader med fokus på stora nordiska företag och institutioner.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
________________________________
För ytterligare information kontakta:
Petter Sandgren, chef TCM Emerging Markets, tel: +46-8-506 23297