Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB utökar och breddar verksamheten inom Emerging Markets Trading

-        Vi tror att tillväxtmarknadernas betydelse i världsekonomin kommer att fortsätta öka säger Petter Sandgren, chef TCM Emerging Markets. Många av våra kunder är underviktade i dessa marknader och vi kommer med vår nya satsning att kunna hjälpa dem när de ökar sin närvaro i tillväxtmarknader.
 
Finansiella investerare och institutioner ligger efter de stora multinationella bolagen i globaliseringsprocessen. Företag har i många år outsourcat sin produktion och expanderat sin verksamhet till nya marknader, medan finansiella investerare har varit relativt domestika. Detta håller nu på att förändras med i första skedet aktier och nu också ränteplaceringar.
 
Det ökande intresset från globala finansiella investerare är en positiv utveckling för tillväxtländer.  
 
-        Medan företag har behov av att täcka risker, söker investorer aktivt efter risk för att kunna ge bra avkastning till sina placerare. När dessa motsatta intressen möts förbättras marknadsförutsättningarna i vanligtvis illikvida marknader - en fördel för alla involverade aktörer, säger Petter Sandgren.
 
SEB:s Emerging Markets-grupp har tio års erfarenhet av trading inom tillväxtmarknader med fokus på stora nordiska företag och institutioner.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
________________________________
För ytterligare information kontakta:
Petter Sandgren, chef TCM Emerging Markets, tel: +46-8-506 23297