Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB presenterar Sparbarometern för tionde året:

-          Börsuppgången, stigande bostadspriser och ett högt nysparande ligger bakom förmögenhetstillväxten, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.
 
Hushållens upplåning ökade med 11,3 procent på årsbas, vilket är en fortsatt hög siffra. Dock är skuldkvoten oförändrad. För fjärde kvartalet är det fortfarande bolånen som dominerar nyutlåningen, men vanliga banklån ökar också kraftigt.
 
Sparandet i försäkringar (trygghetssparandet) har under en 10-årsperiod ökat från 37,6 procent till 43,8 procent av det totala sparandet.
 
-          Uppgången i försäkringssparandet speglar att hushållen under de gångna tio åren fått ett större ansvar för sin framtida pension. Premiepensionen och förändring av tjänstepensionsavtalen, som innebär att löntagare i högre utsträckning själva får placera sina pensionsavsättningar, är de främsta förklaringarna till det ökade försäkringssparandet. Men även det privata pensionssparandet ökar, säger Gunilla Nyström.
 
Nysparandet under fjärde kvartalet var positivt med 18 miljarder. Eftersom placeringarna i PPM uppgick till 25 miljarder var summan av alla övriga sparformer negativ. Det sedvanliga mönstret med ett negativt nysparande på bankkonto under det fjärde kvartalet upprepades även 2006 (-11 miljarder).
 
Det samlade värdet på hushållens aktierelaterade tillgångar ökade med 9,2 procent till 2 822 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal, värdet på de ränterelaterade tillgångarna ökade något med 0,2 procent till 2 264 miljarder och värdet på bostäder ökade med 0,9 procent till 3 268 miljarder kronor.
 
SEB:s marknadsandel av hushållens totala finansiella tillgångar är 13,0 (13,0) procent. Swedbank har 14,2 (14,2) procent, Skandia 10,2 (10,5), Handelsbanken 11,0 (11,0) procent, Nordea 8,3 (8,4) procent, Alecta 10,1 (10,2), AMF 7,3 (7,3) och Länsförsäkringar 4,7 (4,7) procent.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, 08-763 65 81, 070-762 15 34
Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern, SEB Trygg Liv,
08-785 18 42
Christina Dahl, informationschef SEB Trygg Liv, 08-785 11 42, 070-268 11 42