Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Kronsyn: Högre ränta stimulerar kronaptiten

Slutsatsen i Kronsyn är att kronan kommer att stärkas och gå under både 9-kronorsnivån jämfört med euron och 7-kronorsnivån jämfört med dollarn. Korträntor styr de globala kapitalströmmarna när valutamarknaden befinner sig i trendlöst tillstånd.
 
Aptiten på kronan stimuleras nu av en modig Riksbank som i tuff konkurrens med andra centralbanker höjer räntan mer än väntat. Ett kalasläge för svensk ekonomi och starka statsfinanser utgör ytterligare attraktionskrafter på bland annat asiatiskt investeringskapital.
 
Likväl förmår inte den högre riksbanksräntan vända trenden för exportintäkterna som stannar kvar i utlandet. Den snabbare amorteringstakten på statens valutaskuld kan bli ett kronproblem om utländska investerare undviker Stockholmsbörsen när statliga företag ska privatiseras.  
 
-        Men Riksbanken kommer att jobba i en utmanande miljö. Bedömningar kring inflation och resursutnyttjandet blir mer osäkra med nya spelregler för arbetsmarknaden, en mer expansiv finanspolitik och där inflationsprocesser globaliserats, säger Robert Bergqvist, chefsanalytiker på SEB.
 
-        Extern kritik i kombination med låg inflation och kortsiktigt stigande arbetslöshet ställer stora krav på pedagogiken, och om Federal Reserve har rätt i sin positiva tillväxtsyn blir det nya spelregler för alla centralbanker, med högre styrräntor som följd, konkluderar Robert Bergqvist.
 
Den nya regeringens ekonomiska politik får "väl godkänt" av valutamarknadens aktörer, såväl svenska som utländska. Det visar SEB:s valutaenkät.
 
-        Nästan 85 % av aktörerna ser Sverige som ett mer intressant investeringsland med den nya regeringen vid rodret, säger Disa Hammar, strateg på Trading Strategy som tillsammans med Johan Javeus, chefstrateg, är medförfattare till Kronsyn.
 
-        Marknaden delar vår uppfattning att korträntan dominerar valutabilden, samtidigt som en positiv makrobild ger argument att köpa kronor. Riskaptiten är hög, men det finns en oro för USA-konjunkturen, avslutar Disa Hammar.
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av långsiktiga kundrelationer, entreprenörskap och internationell utblick.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Lennhede, informationschef, Merchant Banking, tel: 0707-63 99 16