Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

Efter två månader med kraftigt fallande optimism om bostadsprisutvecklingen tror fler hushåll åter på stigande bostadspriser. I februarimätningen tror 60 procent att bostadspriserna ska stiga den kommande tolvmånadersperioden, vilket är en uppgång med fem procentenheter sedan föregående mätning.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn, som i januari var 33 och därmed nådde bottennivån hittills, vände upp i februarimätningen och ligger nu på 41.
 
-          Hushållen är inte lika skräckslagna längre när det gäller boränteutvecklingen. De är sannolikt införstådda med att räntorna kommer att stiga framöver, men räknar inte med någon räntedramatik. Och då väger annat över. Hushållen ser ljust på framtiden för närvarande och har fått mer pengar i plånböckerna. Dessa faktorer bidrar säkert till att fler nu tror på fortsatt stigande bostadspriser, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Och färre än tidigare tänker binda räntorna
Nu faller åter andelen hushåll som svarar att de har för avsikt att binda sina boräntor. I februarimätningen svarar tio procent att de tänker binda, att jämföra med nitton procent förra månaden.
 
-          Att färre tänker binda sina räntor speglar också att hushållen inte ser lika bekymrat på ränteutvecklingen framöver, säger Gunilla Nyström.
 
En majoritet amorterar på sina bolån
I samband med denna omgång av Boprisindikatorn har Demoskop ställt frågan till hushållen om de amorterar på sina bolån. Frågan ställdes till 459 bolåntagare över hela landet. Av de tillfrågade svarar 72 procent att de amorterar på bolånen. Resultatet är ungefär detsamma som för ett år sedan. Då svarade 71 procent att de amorterar.
   
-          Generellt bör villa- och bostadsrättsägare amortera på sina bolån. Även med dagens låga räntenivå kostar det att ha lån. Och en bolåntagare måste dessutom ha med i beräkningarna att under den långa tid man normalt har ett bolån kan räntorna bli avsevärt högre än idag. En vettig ambitionsnivå kan vara att på sikt amortera ner sina bolån till hälften, säger Gunilla Nyström
 
Stockholmare amorterar i lägre utsträckning än riksgenomsnittet
Av tillfrågade stockholmare svarar 62 procent att de amorterar på bolånen, trots att den genomsnittlige stockholmarens låneskuld med stor sannolikhet är större än hos riksgenomsnittet.
 
 
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
  
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.