Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator: Hushållen ser något ljusare på bostadspriserna

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i decembermätningen på 13, vilket är en uppgång med 11 enheter från förra månaden, men ändå den näst lägsta noteringen sedan mätningarna startade i mars 2003. I december förra året låg indikatorn på 41.
 
- Efter tre månader med mycket skarpt fall stabiliseras Boprisindikatorn och hushållens förtroende för bostadsmarknaden blir något ljusare. En kombination av större optimism på arbetsmarknaden och en insikt hos hushållen att särskilt löntagare kommer att få mer pengar i plånböckerna nästa år ligger sannolikt bakom, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
- Resultatet stödjer Riksbankens uppfattning att prisutvecklingen på bostadsmarknaden blir lugnare framöver, men att något allmänt prisfall knappast är att vänta.
 
Endast 7 procent tänker binda räntorna
Trots att den rörliga räntan väntas fortsätta uppåt är det bara 7 procent av dem med rörlig ränta på hela eller delar av lånen som avser att binda inom den kommande tremånadersperioden. Det är en procentenhet färre än förra månaden.
 
- Med fler räntehöjningar i pipeline kan det tyckas förvånande att så få tänker binda räntorna. Men två tredjedelar av de hushåll som svarat har redan en kombination av bunden och rörlig ränta och är sannolikt bekväma med sin ränterisk. I den resterande gruppen, som enbart har rörlig ränta, finns sannolikt en del hushåll med så snäva marginaler att de borde gardera sig genom att binda delar av lånen på två-tre år, säger Gunilla Nyström.
 
 
 
29 procent av villa- och radhusägarna har bytt till "alternativa" uppvärmningssystem och 10 procent planerar att byta inom de närmaste tre åren
I denna mätning har vi även frågat de hushåll som bor i villa eller radhus (552 intervjuade) om de bytt eller planerar att byta till alternativa värmesystem (bergvärmepump, jordvärmepump, luftvärmepump eller solenergi). 
29 procent svarar att de bytt, vilket är samma andel som för ett år sedan.
Tio procent svarar att de avser att byta inom tre år. Det är fyra procentenheter färre än för ett år sedan.
 
 
 
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av långsiktiga kundrelationer, entreprenörskap och internationell utblick.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom, 08-763 65 81, 070-762 15 34