Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Eastern European Outlook

Konjunkturen i Central- och Östeuropa förblir stark 2006-2007. Inhemsk efterfrågan är robust och exporten får stöd av uppgången i Euro-zonen. I de flesta länder är samtidigt tillväxten nu på väg att kulminera efter flera goda år. Det hävdar SEB i en ny utgåva av Eastern European Outlook som publicerades på onsdagen.
 
"I Baltikum visar Estland och Lettland tecken på överhettning, men någon finanspolitisk åtstramning är inte i sikte. Den höga inflationen viker endast långsamt. Detta får konsekvenser för euro-tidtabellen," säger Mikael Johansson på SEB Ekonomisk Analys och chefredaktör för Eastern European Outlook.
 
"Vår bedömning från förra rapporten i oktober i fjol kvarstår att Estland och Lettland får vänta vardera ett år med inträde i Euro-zonen till 2008 respektive 2009. Litauen kommer in med ett nödrop enligt officiell plan 2007. Även Slovenien ansluter till euron detta år," säger Mikael Johansson, som tillägger att förseningarna i Baltikum inte utgör något hot mot ländernas fasta växelkurser.
 
I Centraleuropa etablerar sig inflationen på låg nivå, men euro-anslutning dröjer flera år på grund av stora budgetunderskott. Slovakien väntas gå med i Euro-zonen 2009 och Tjeckien 2010. Polen och Ungern ansluter till euron först bortom 2010.
 
Estland växer snabbast av östländerna i år, med 9 procent. I Lettland tilltar överhettningstendenserna. Litauens tillväxt är robust och ekonomin balanserad. I Polen fortsätter återhämtningen. Minoritetsregeringen sitter kvar men budgetsaneringen skjuts upp. Rysslands ekonomi växer i god takt, med stöd av höga energipriser och mer expansiv finanspolitik. Tillväxten drivs alltmer av privat konsumtion.
 
"Det ser bra ut i rysk ekonomi på kort sikt, men låg investeringsnivå utgör en källa till oro för tillväxten i ett längre perspektiv. Investeringarna växer, men nivån är låg jämfört med andra tillväxtekonomier." säger Bo Enegren på SEB Ekonomisk Analys.
 
 
 
Ukraina reser sig långsamt efter fjolårets bakslag. Flera regeringskonstellationer är tänkbara efter parlamentsvalet den 26 mars. Tillväxten i Slovakien, Tjeckien och Ungern gynnas av ökad efterfrågan från Tyskland. Budgetkonsolidering skjuts på framtiden p g a förestående parlamentsval.
 
 
Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Central- och Östeuropa med fokus på de tre baltiska staterna, Polen, Ryssland samt Ukraina. Rapporten, som ges ut två gånger per år, inkluderar även mer översiktliga analyser av Slovakien, Tjeckien och Ungern.
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.