Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

Andelen hushåll som tror att bostadspriserna ska stiga den kommande tolvmånadersperioden föll i oktobermätningen med sex procentenheter till 67 procent.
 
-          Att andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser faller tillbaka beror sannolikt på att flera bedömare under månaden uttalat att Riksbanken kommer att börja höja reporäntan tidigare än vad marknaden tidigare räknat med. Det finns ett mycket starkt samband mellan ränteförväntningar och hushållens förväntningar om prisutvecklingen på bostäder, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
-          Beskedet att taxeringsvärdena höjs från årsskiftet kan också ha påverkat.
 
Förväntningar om något högre ränta leder inte till att fler vill binda räntan på bolånen. Endast nio procent av dem med rörlig ränta svarar att de har för avsikt att binda räntan på sina lån under den kommande tremånadersperioden. Det är två procentenheter färre än föregående månad.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. I oktobermätningen ligger indikatorn på 55, att jämföra med 62 föregående månad.
 
 
Men hushållen vill ändå äga sin bostad
I samband med denna omgång av Boprisindikatorn har Demoskop ställt frågan till hushållen hur de helst vill bo; i villa/radhus, i bostadsrätt eller i hyresrätt. Hela 86 procent av de tillfrågade hushållen svarar att man helst vill bo i villa/radhus eller bostadsrätt. Endast tolv procent föredrar hyresrätt och två procent svarar "vet ej".
 
Bland de svarande i åldern 25-49 år är det endast sex procent som föredrar hyresrätt.
 
Av dem som bor i hyresrätt är det bara 32 procent som är nöjda med det. 48 procent av hyresgästerna skulle hellre bo i villa och 18 procent skulle hellre bo i en bostadsrätt.
 
- Bostäderna utgör den enskilt viktigaste förmögenhetstillgången för svenska hushåll. För många hushåll är det den enda möjligheten att på sikt skapa en stark balansräkning. Trenden att utveckla och förändra den egna bostaden bidrar sannolikt också till att många föredrar att äga sin bostad, säger Gunilla Nyström.
 
 
 
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.