Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB har uppnått över 90 procent acceptansgrad för budet på norska Privatbanken

SEB har mottagit accept för budet från ägare som, tillsammans med SEB:s egna aktier i Privatbanken, representerar 90,03 procent av aktierna i Privatbanken beräknat på full utspädning. Därmed är villkoret vad gäller acceptansgrad i prospektet enligt punkt 1.8 (i) uppfyllt.
 
SEB:s förvärv av Privatbanken är villkorat av nödvändiga tillstånd från Finansdepartementet/Kredittilsynet i Norge erhålls samt att fristen för en fullständig konkurrensprövning har löpt ut utan att krav på sådan prövning har framställts från Konkurrensmyndigheten. Om nödvändiga tillstånd ej har erhållits per den 31 oktober 2005 gäller inte längre budet.
 
Om villkoren uppfylls före den 31 oktober 2005 kommer SEB i enlighet med den norska lagen om värdepappershandel att lägga ett obligatoriskt bud på kvarstående aktier och genomföra en tvångsinlösen av de aktier för vilka accept inte erhållits vid acceptperiodens slut den 14 juni 2005. SEB kommer vidare att ansöka om att Privatbanken avnoteras från Oslo Börs efter att det frivilliga budet är genomfört.
 
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner med 680 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum, Polen och Ukraina. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 591 miljarder kronor och förvaltat kapital till 886 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.