Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny Nordic Outlook

Världsekonomin bromsar in över hela linjen. Det höga oljepriset dämpar efterfrågan, samtidigt som den ekonomiska politiken stramas åt i USA och Kina. Små steg mot bättre global balans tas genom att Kina revalverar valutan, Fed fortsätter att höja räntan medan ECB sänker sin styrränta.  Även den svenska ekonomin saktar in och arbetsmarknaden lyfter inte. Inflationen blir extremt låg, klart under Riksbankens toleransintervall långt in i 2006. Den låga inflationen i kombination med nedjusterad tillväxt och svag arbetsmarknad gör att Riksbanken sänker reporäntan till 1,5 procent i sommar.     
 
Tilltagande inflationsrisker i USA gör att Fed höjer styrräntan till 4 procent i slutet av året trots svagare konjunkturtendenser. Ekonomin bromsar in i takt med att höjningarna börjar bita. BNP-tillväxten faller från 3,3 procent i år till 2,5 procent 2006. Kina fortsätter att växa i snabb takt och som ett led i att dämpa överhettningsproblemen tas steget till en "managed float" av valutan i höst. Yuanen apprecierar mer än förväntat - med sammanlagt 15 procent mot dollarn fram till slutet av nästa år. Euro-zonen lider av utbredd pessimism och tillväxtprognosen skrivs ned till 1¼ procent i år. Arbetslösheten biter sig fast på hög nivå och inflationen faller i sommar under inflationsmålet. Detta gör att ECB sänker styrräntan till 1,5 procent efter sommaren.
 
Den kinesiska revalveringen, Feds räntehöjningar och ECB:s sänkning utgör alla små steg mot minskade globala obalanser. Dollarns försvagning mot de asiatiska valutorna ger en tillfällig förbättring av det amerikanska bytesbalansunderskottet. Detta minskar apprecieringstrycket på euron som i stort sett ligger stilla mot dollarn det kommande året. Det tilltagande gapet mellan amerikanska och europeiska korträntor stöttar också dollarn. De europeiska långräntorna trycks ned ytterligare i höst när ECB sänker refiräntan. I USA fortsätter räntorna upp i spåren av Feds höjningar och minskade asiatiska köp av amerikanska statspapper.
 
Den svenska tillväxten saktar in som en följd av den globala avmattningen. Svagare export kompenseras dock delvis av att inhemsk efterfrågan växlar upp. BNP ökar med hyggliga 2½ procent både i år och nästa år. Sysselsättningen fortsätter dock att vara en källa till besvikelser och växer bara marginellt i år. Den öppna arbetslösheten faller till under 4½ procent mot slutet av 2006 men detta beror till stor del på ökade arbetsmarknadspolitiska insatser. Reformer för ökad sysselsättning på lång sikt lyser med sin frånvaro.  
 
Inflationstrycket förblir mycket lågt. UND1X-inflationen hamnar nära noll under sommaren och fortsätter att ligga under en procent en bit in i 2006. Riksbanken måste justera ned sin höga tillväxtprognos rejält i nästa inflationsrapport. Utan ljusglimtar på arbetsmarknaden och en inflation under toleransintervallet långt in i 2006 tippar vågskålen över mot en räntesänkning. Vi räknar med att styrräntan sänks till 1,50 procent i juni och att Riksbanken först nästa vår påbörjar höjningar. I slutet av 2006 är reporäntan 2,25 procent. Långräntorna fortsätter ned på kort sikt och går under den tyska nivån när Riksbanken sänker räntan före ECB. Därefter sker en långsam uppgång både i absoluta tal och i förhållande till Tyskland. Kronan stärks till 8,90 mot euron och 6,74 mot dollar i slutet av nästa år.
 
Nyckeltal i svensk ekonomi 
Årlig procentuell förändring                 
 


 
2003
2004
2005
2006
BNP
1,5
3,5
2,6
2,5
Arbetslöshet (%)
4,9
5,5
5,2
4,7
UND1X-inflation
2,2
0,8
0,5
1,1
Offentligt saldo (% av BNP)
-0,1
1,1
0,7
0,3
Reporänta (dec)
2,75
2,00
1,50
2,25
Växelkurs, EUR/SEK (dec)
9,07
8,93
9,10
8,90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 680 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum, Polen och Ukraina. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,9 miljoner gör sina bankaffärer över internet. Den 30 december 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 591 miljarder kronor och förvaltat kapital till 886 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.