Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

Flaggning - SEB sätter ned aktiekapitalet

SEB har nu fått tillstånd att verkställa den nedsättning av aktiekapitalet avseende 17,4 miljoner återköpta egna aktier som beslutades av bolagsstämman 2005. Nedsättningen sker genom indragning utan återbetalning av återköpta
10 780 000 A-aktier och 6 621 049 C-aktier. Därefter äger SEB 18 547 061 egna A-aktier, motsvarande 2,7 procent av aktiekapitalet och 2,9 procent av röstetalet, för säkring av bankens långsiktiga incitamentsprogram.
 
Det nedsatta aktiekapitalet på 174 010 490 kronor skall avsättas till en fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.
 
Efter nedsättningen uppgår aktiekapitalet till 6 871 566 310 kronor och det totala antalet aktier till 687,2 miljoner, varav 663,0 miljoner A-aktier och 24,2 miljoner C-aktier.
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.