Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

Efter en nedgång i december ökar nu andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser för andra månaden i rad. Den förväntade genomsnittliga prisökningstakten har stigit till 4,38 procent från 3,68 procent föregående månad. Vi ser en ökad optimism vad gäller bostadspriser i Stockholm och för första gången sedan vi startade mätningarna (mars 2003) är det lika stor andel i Stockholm som i övriga landet som tror att priserna kommer öka. Skåningar är liksom tidigare betydligt mer optimistiska i synen på bostadspriserna än landet i övrigt.
 
- Fallande räntor gör svenskarna optimistiska. SEBs boprisindikator ger stöd åt tanken att priserna fortsätter att stiga ett tag till eftersom förväntningar ofta blir självuppfyllande, säger Henrik Mitelman, ränteanalytiker på SEB Merchant Banking. Samtidigt tyder vår undersökning på att räntekänsligheten är stor. I dagsläget motverkas den svaga arbetsmarknaden och kommunala skattehöjningar av räntefallet, vilket utgör en stor risk den dag Riksbanken tvingas höja räntorna, fortsätter Henrik Mitelman.
 
SEBs boprisindikator når rekordnivå
Vi definierar SEBs boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Efter ett antal månader med en allt ljusare syn på prisutvecklingen på bostäder bröts trenden i december då indikatorn föll från 58 till 54. Mellan januari och februari har indikatorn stigit från 55 till 59, vilket är den högsta nivån sedan vi startade mätningarna.
 
- För första gången på länge kan vi notera en betydande optimism också i Stockholm, säger Henrik Mitelman. Indikatorn för Stockholmsregionen steg från 46 i januari till 61 i februari. Men fortfarande är skåningarna de största optimisterna, säger Henrik Mitelman.
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,5  miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net