Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv föreslår en allmän äldreomsorgsförsäkring

Att finansiera äldreomsorgen genom skatt, dvs omfördelning mellan generationer, och avgifter blir därför på sikt ohållbart. SEB Trygg Liv menar att en obligatorisk äldreomsorgsförsäkring behövs för att finansieringen ska bli solidarisk och för att undvika skevt riskurval. Försäkringen bör vara fonderad för att ge en rättvis fördelning mellan generationer och för att nå bästa möjliga avkastning.
 
- Äldreomsorgsdebatten har främst kretsat kring bristen på resurser och om driften ska ske i privat eller offentlig regi. Minst lika viktig är finansieringsfrågan som diskuterats alldeles för litet och som vi inte kan skjuta på framtiden. Det krävs nya lösningar och en tydlig definition av det offentliga åtagandet. Utifrån denna grundnivå skulle man sedan kunna välja en privat tilläggsförsäkring för ytterligare omsorg, säger Viveka Hirdman-Ryrberg, chef Produkt & Välfärdsanalys.
 
Ann Söderström, Välfärdsanalys, är författare av rapporten, som går att beställa enligt nedan. Rapporten innehåller en sammanställning över tidigare förslag på lösningar, en redogörelse för hur man löst problemet i andra länder samt en beräkning på vad en allmän äldreomsorgsförsäkring skulle kunna kosta. Beräkningen är gjord utifrån försäkringsmässiga principer i privata livbolag och därmed konstruerad för att vara långsiktigt hållbar.