Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Vi har idag, genom SEB Företagsinvest, förvärvat 2.672.267 aktier i Pyrosequencing AB (publ) motsvarande 4,6% av aktiekapitalet.
 
Vi har vidare förvärvat teckningsoptioner att senast den 15 oktober 2007 köpa 1.282.874 aktier i Pyrosequencing AB.
 
Om optionerna utnyttjas kommer vi att äga sammanlagt 3.955.141 aktier representerande 5,5% av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav 1,3 miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net.