Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ännu fler tror på stigande bostadspriser visar SEB:s Boprisindikator

I juli månad trodde 54 procent av de tillfrågade på stigande bostadspriser. Därefter har andelen optimister ökat successivt och i novembermätningen trodde hela 69 procent på stigande bostadspriser. På senare tid har bostadspriserna ökat mer i landet som helhet än i stockholmsområdet. Det påverkar sannolikt synen på prisutvecklingen framåt. Stockholmarna är mindre optimistiska än landet som helhet. Bland tillfrågade skåningar samt i Svealand utom Stockholm tror en så stor andel som 78 procent att priserna kommer att stiga. Och i Västra Götaland räknar 70 procent av de tillfrågade med stigande priser. Bland stockholmare är det bara 58 procent som tror att priserna kommer att stiga det närmaste året, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.
 
Aviserade avgifts-och skattehöjningar påverkar sannolikt stockholmares syn på bostadspriser. Men ränteuppgången på de bundna boräntorna spelar säkert också in. Bostadspriserna är väsentligt högre i Stockholm än i övriga landet och höga priser, och därmed högre belåning, gör hushållen mer känsliga för ränteuppgångar, säger Gunilla Nyström.
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav 1,3 miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net.