Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB och Humanix ger ut aktieobligationer med etisk inriktning

SEB och Humanix Holding AB, som till åttio procent ägs av Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, Diakonia, Svenska Kyrkans Mission, Lutherhjälpen och Världsnaturfonden WWF, samarbetar inom placeringar med etisk inriktning. Under maj kan placerare som stift, församlingar och samfälligheter inom Svenska Kyrkan, övriga ideella organisationer och stiftelser men även privatpersoner teckna sig för andelar i aktieobligationer med etisk inriktning. Samarbetet kan utökas med flera aktie-obligationer under året.
 
Humanix har etablerat fyra geografiska aktieindex med utgångspunkt från fem etiska kriterier; alkohol, tobak, vapen, mänskliga rättigheter och miljö. Investeringar som görs får inte ske i verksamheter inom dessa områden. De fyra indexen är Humanix 50 Sweden, Humanix 175 Europa, Humanix 175 USA och Humanix 200 Global.
 
Allt fler placerare efterfrågar etiska placeringar inom exemplevis fonder, men det finns också en efterfrågan på aktieobligationer inom samma område. En investering i en aktieobligation kombinerar låg risk i kombination med möjligheten till god avkastning.
 
-Detta samarbete och de produkter som detta resulterar i har en stor och genuin efterfrågan bland stift, församlingar och samfälligheter inom Svenska Kyrkan. Aktieobligationer är ett bra komplement i många förvaltares portföljer och fungerar bra ur riskspridningssynvinkel, säger Björn Falkeblad, finanschef i Svenska Kyrkan.
 
-SEB har sedan tidigare fonder med etisk inriktning eftersom våra kunder efterfrågar det. Därför känns samarbetet med Humanix som en naturlig utveckling av våra etiska tjänster med en trovärdig partner, säger Fleming Carlborg, chef för SEB:s kontors-rörelse och vice VD.
 
-Vi tycker det är positivt att samarbeta med SEB, som är en ledande aktör inom aktieobligationer. Kombinationen av vår etiska trovärdighet och SEB:s finansiella kunskap lovar gott inför framtiden, säger Ulf Bergdahl, VD för Humanix Holding AB.
 
SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 675 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 163 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 871 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 800. Läs mer om SEB www.seb.se
 
Läs mer om Humanix Holding AB på www.humanix.se
 
För ytterligare information, kontakta:
Ulf Bergdahl, Humanix Holding AB, 0708-30 45 75
Björn Falkeblad, Svenska Kyrkan, 018-16 95 00
Sten Törnsten, SEB:s kontorsrörelse, 070-629 6097