Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Baltikum världens mest snabbväxande region

Återhämtning i Polen efter konjunkturnedgång
 
Baltikum behåller positionen som en av världens mest snabbväxande regioner. Trots att den globala lågkonjunkturen blivit djupare än förväntat blir de negativa effekterna på Estland, Lettland och Litauen små. Ökad privat konsumtion och ett uppsving i investeringar bär i år upp tillväxten när nettoexporten är negativ. Även i Polen blir inhemsk efterfrågan drivkraft när ekonomin sakta återhämtar sig från en konjunkturnedgång. Såväl Polens som baltstaternas östhandel växer ytterligare när exporten från Västeuropa i år försvagas. Hög arbetslöshet är ett gemensamt strukturellt problem, det framgår av SEB:s konjunkturrapport Baltic Outlook som presenterades under onsdagen.
 
Estlands BNP ökar med 4 procent i år och 5 procent 2003, då Estland drar nytta av starkare tillväxt i Finland och Sverige samt en uppgång i elektronikexporten. Estland har fått en ny koalitionsregering vilket fått till följd att känsliga frågor som skatte- och kommunreformer skjuts på framtiden.
 
Lettlands tillväxt blir 5 procent i år och 5,5 procent 2003. Bytesbalansunderskottet och budgetförsvagningen kräver på sikt korrigering. Ett nytt politiskt parti har ändrat det politiska landskapet.
 
Litauens relativt sena konjunkturuppgång konsolideras. Tillväxten blir mer bredbaserad på 4,5 procent i år och 5 procent nästa år. Koalitionsregeringen visar stor förmåga att överleva eftersom oppositionen är splittrad.
 
Polen återhämtar sig gradvis med BNP-ökningar som för de närmaste åren inskränker sig till 2 respektive 3,5 procent. Finanspolitisk åtstramning bromsar men det blir lättnader i den tidigare strama penningpolitiken. Stora spänningar präglar den nya polska regeringen.
 
SEB äger tre baltiska banker; Eesti Ühispank med 390 000 kunder, 94 000 e-bankskunder och 64 kontor i Estland, Latvijas Unibanka med 318 600 kunder, 40 000 e-bankskunder och 70 kontor i Lettland samt Vilniaus Bankas med 280 000 kunder, 40 000 e-bankskunder och 57 kontor i Litauen. SEB äger 32 procent av aktierna i den polska banken Bank Ochrony Srodowiska, BOS. SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 200 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 816 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 950. Läs mer om SEB: www.seb.se