Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB Trygg Liv gör det enklare för kunden förstå försäkringsvillkor

Enligt den förändrade försäkringsrörelselagen ska kundens rättigheter och skyldigheter tydligare framgå i försäkringsvillkoren än vad som varit fallet tidigare. Lagförändringarna träder i kraft senast den 1 januari 2002, men SEB Trygg Liv börjar tillämpa de nya reglerna redan från den 1 januari 2001.
 
Ambitionen med förändringen är att villkoren ska vara lättare att förstå för kunderna. De är mer pedagogiskt utformade och skrivna på ett modernare språk. Villkoren bifogas försäkringar som tecknats efter den 1 januari 2001 i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.
 
- Alla förändringar som underlättar för våra kunder att förstå krångliga lagtexter välkomnar vi. Därför har vi valt att som första livbolag införa förändringarna redan nu, säger Claes Bergwik, jurist på SEB Trygg Liv.
 
För ytterligare information, kontakta:
Claes Bergwik, kundjuridik, SEB Trygg Liv, 08-785 18 89, 070-267 84 29
Anna Selberg, informationschef SEB Trygg Liv, 08-785 11 46, 070-763 81 54