Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ökningen av hushållens lån fortsatt hög

Under tredje kvartalet minskade hushållens finansiella tillgångar med 304 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal. Minskningen i hushållens aktieportföljer stod för 115 miljarder. Nysparandet var 23 miljarder, vilket är 41 procent lägre än föregående kvartal. Av detta härrör 22 miljarder från banksparande, som ökat främst beroende på kalendereffekter. I övrigt är fondförsäkring och privatobligationer de enda sparformerna med positivt nysparande.
 
- Utlåningen till hushållen ligger på en fortsatt hög nivå, även om ökningstakten har minskat jämfört med föregående kvartal. Ökningen härrör liksom föregående kvartal främst från lån till bostadsrätter och småhus. Eftersom småhuspriserna nu har stagnerat så kommer ökningstakten sannolikt att avta ytterligare. Särskilt med hänsyn till värdet på bostadsrätter och småhus är hushållens förmögenhetssituation fortsatt god, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.
 
Sparandestocken uppgick den 30 september till 2 712 miljarder kronor, en minskning med 10
procent jämfört med föregående kvartal. Sett till sparandestocken står bankinlåning och privatobligationer för en värdeökning, medan övriga sparformers värden minskade. Trygghetssparande står för den största andelen av den totala sparandestocken: försäkringar och sparande i PPM har en andel på 41 procent, vilket är en relativ ökning jämfört med föregående kvartal.
 
Sparandet, exklusive direktägda aktier, fördelar sig mellan de olika aktörerna enligt följande: SEB är störst med en marknadsandel på 16,8 (16,5) procent, följt av Föreningssparbanken som har 16,1 (16,3) procent. Därefter kommer Skandia med 13,6 (13,6) procent, Handelsbanken 12,3 (12,1), Nordea 11,4 (11,2), AMF 8,8 (8,7) och Länsförsäkringar 5,8 (5,8) procent.
 
SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 188 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 892 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 950. Läs mer om SEB: www.seb.se
 
För ytterligare information:
Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, 08-763 65 81, 070-762 15 34
Anna Selberg, informationschef SEB Trygg Liv, 08-785 11 46, 070-763 81 54