Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bokslutskommuniké för 2000

REKORDRESULTAT

 • 2000 - ett år av tillväxt.

 • Integration av tyska BfG, förvärven av de baltiska bankerna och en post i den polska banken BOS.

 • Antalet anställda uppgår nu till 21 500 (13 000).

 • Antalet e-bankingkunder nu 800 000 (390 000).

 • Förvaltningsresultatet* ökade med 34 procent till 10 080 Mkr (7 497 Mkr).

 • Rörelseresultat steg med 72 procent till 8 800 Mkr (5 122 Mkr). För jämförbara enheter exklusive engångseffekter ökade rörelseresultatet med 59 procent.

 • Räntabiliteten uppgick till 16,5 procent (17,2 procent) räknat på förvaltningsresultat* efter skatt och till 16,9 procent (14,6 procent) räknat på årets resultat.

 • Vinsten per aktie ökade med 35 procent till 9:43 kronor (6:96 kronor).

 • Förvaltat kapital uppgick till 910 miljarder kronor (702 miljarder).

 • Intäkterna under det fjärde kvartalet nådde rekordnivåer i alla inkomstslag; rekordresultat inom Försäljning & Service och inom Merchant Banking.

 • Kostnaderna under det fjärde kvartalet var högre än under tidigare kvartal, delvis beroende på högre resultatrelaterade ersättningar, delvis på grund av höga kostnader för satsningar inom IT och e-banking.

 • Utdelningen föreslås bli kronor 4:00 (3:50) - en höjning med 14 procent.

  * Rörelseresultatet plus förändring av övervärden i livförsäkringsrörelsen samt pensionsavräkning.

  Stockholm den 20 februari 2001

  Lars H Thunell
  Verkställande direktör och koncernchef


  Delårsrapport för första kvartalet 2001 publiceras den 4 maj 2001. Årsredovisningen i tryckt form skickas ut under andra hälften av mars. Bolagsstämman hålls den 5 april 2001. SEB:s rapporter finns även tillgängliga på Internet (www.seb.se; www.seb.net).

  Hela delpårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.