Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat upp med 40 procent jan-feb 2000

SEB:s VD och koncernchef Lars Thunell berättade om det positiva resultatet under tisdagseftermiddagen när SEB höll bolagsstämma på Cirkus på Djurgården i Stockholm.


- Jag är mycket nöjd med resultatet för årets två första månader. Det är glädjande att alla affärsområden visar bra resultat, säger Lars H Thunell i en kommentar.

- SEB har haft en stark öppning på år 2000 med hög aktivitet, där också ett antal affärer genomförts, som Enskilda Securities köp av Orkla Finans Fondsmegling i Norge av Orkla, börsintroduktionen i Selftrade visar på ett värde för SEB:s andel på 1 miljard kronor, idag bokfört till 300 mkr och naturligtvis konsolideringen av tyska BfG.


- Utvecklingen i BfG går mycket bra. Ett omstruktureringsprogram med höjda resultatmål infördes i januari, vilket innebär ett antal konsekvenser. Minst 500 tjänster kommer att beröras av rationaliseringar, samordning och olika verksamhetsområden ses över. Samtidigt intensifieras satsningar på Internet och fonder, där t ex den svenska teknologifonden börjat säljas i Tyskland med stor framgång.

I sitt tal på stämman berättade Lars Thunell också att SEB nu har tagit steget från en nordisk universalbank med 14 000 anställda till en europeisk bankkoncern med Internet i centrum med 21 000 anställda, varav de flesta utanför Sverige. SEB:s vision inför framtiden är att bli ledande på kundorienterade finansiella tjänster i Europa med Internet i centrum.


- När det gäller investeringar i den nya ekonomin, arbetar vi också där med olika partners i nätverk. Vi gick i mars in som delägare i B-business partner och i vi håller på att bilda SEB E-invest som ska investera i e-relaterade företag som ligger nära koncernens verksamhetsområden. Sedan tidigare har koncernen SEB- Företagsinvest som investerar i riskkapital i Norden som utvecklats mycket positivt.

- I den nya ekonomin kan vi inte sträva efter att göra allt i egen regi. SEB kommer fortsätta leverera ett brett finansiellt utbud till våra kunder, men vi kommer i ökad grad att arbeta med samarbetspartners på olika områden, säger Lars H Thunell.


SEB:s nyckelord inför framtiden är tillväxtföretag, sparande och Internet. SEB växer såväl inom Internet som sparande. SEB har i dag 560 000 kunder inom e-banking varav 160 000 utanför Sverige. Av SEB:s svenska kunder använder nu 25 procent Internet för sina bankaffärer.

I morgon, den 12 april, lanseras den första versionen av koncernens nya paneuropeiska Internetbank i Danmark.


I februari hade SEB, med den tyska banken BfG inräknad, ett förvaltat kapital på 925 miljarder kronor. Det betyder att SEB är störst av de norden-baserade bankerna när det gäller förvaltat kapital.