Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB äger nu 95,1 procent i Eesti Ühispank

SEB har genom sitt bud till aktieägarna i Eesti Ühispank ökat sitt ägande till 95,1 procent. Därmed blir Eesti Ühispank ett dotterbolag till SEB-koncernen.


En fullständig integrering av Ühispank i SEB möjliggör för Ühispank att erbjuda bankkunder i Estland tillgång till en internationell bankgrupp. Kunder med behov av bankaffärer över de nordiska ländernas gränser övriga Europa kan ta del av SEB:s hela nätverk.


- Ühispank kommer att kunna dra fördel av SEB:s långa och djupa erfarenhet av bankverksamhet. Ühispank kan i sin tur bidra med sina erfarenheter från affärer i de baltiska länderna och kompetens inom e-banking. Förvärvet är ett tecken på den starka utveckling som råder i affärerna mellan de nordisk länderna och Estland och landets vilja att attrahera utländska investerare, säger Lars Thunell, VD och koncernchef för SEB.


- Jag tror att SEB:s närvaro bidrar till att utveckla landets finansiella sektor och gagna Estland i dess ambition att integrera sin ekonomi med Europa, säger Lars Thunell.


Eesti Ühispank drivs vidare med oförändrad ledning och behåller sin lokala profil. Ühispank har en stark marknadsposition på en växande marknad med många tillväxtföretag. SEB har för avsikt att ansöka om att avnotera Eesti Ühispanks aktie från börserna i Tallinn, Helsingfors, Frankfurt och München.


SEB är största ägare i tre baltiska banker; Esti Ühispank med 384 900 kunder, 61 200 e-bankskunder och 65 kontor i Estland, Latvijas Unibanka med 318 600 kunder, 19 000 e-bankskunder och 70 kontor i Lettland samt Vilniaus Bankas med 244 500 kunder, 1 300 e-bankskunder och 60 kontor i Litauen. SEB är en finanskoncern med e-banking, sparande och tillväxtföretag i fokus. SEB har cirka 20 000 medarbetare i ett 20-tal länder och totalt cirka 630 kontor, främst i Sverige, Tyskland och Baltikum samt 689 000 e-bankskunder i sju länder. Under året startar SEB aktiemäkleri på nätet i Tyskland samt e-banking i England. Läs mer om SEB: www.seb.se