Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Penny Hughes och Hans-Joachim Körber nya i styrelsen för SEB

Vid SEB:s bolagsstämma på tisdagen omvaldes Jacob Wallenberg, Claes Dahlbäck, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Carl Wilhelm Ros, Lars H Thunell och Gösta Wiking till ledamöter i styrelsen.


Carl Johan Åberg, som fyller 70 år under 2000, och Marcus Wallenberg har undanbett sig omval.


Nya styrelseledamöter är Penny Hughes från Storbritannien och Dr. Hans-Joachim Körber från Tyskland. Penny Hughes är bland annat styrelseledamot i den brittiska mobilteleoperatören Vodafone Airtouch. Hans-Joachim Körber är VD i Metro, Tysklands största handelskoncern.


Till styrelsesuppleant omvaldes Monica Caneman, ställföreträdande för verkställande direktören samt ansvarig för Nordisk Bankverksamhet.


Arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Ulf Jensen och Bengt Berg med Inger Smedberg och Erland Sandén som suppleanter.


Stämman beslutade utse PricewaterhouseCoopers som revisorer.

Vid konstituterande styrelsemöte i anslutning till stämman utsågs Jacob Wallenberg till ordförande, Claes Dahlbäck och Gösta Wiking till vice ordförande.


Bolagsstämman fastställde utdelningen till 3:50 per aktie med avstämningsdag den 14 april 2000.