Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Pengar i Sverige AB tar över SEB:s kontanthantering

SEB och Pengar i Sverige har tecknat ett långsiktigt avtal avseende SEB:s kontanthantering. Avtalet innebär i ett första steg att SEB:s uppräkningscentraler i Stockholm, Göteborg och Malmö övertas av Pengar i Sverige AB.


"Detta är ett led i SEB:s strategi av renodling och satsning på kärnverksamheten. Vi kommer med detta att effektivisera och väsentligen sänka kostnaderna för vår kontanthantering samtidigt som våra kostnader enbart kommer att vara rörliga. Ett tjugotal medarbetare kan komma att gå med till PSAB i samband med deras övertagande av verksamheten" säger Ulf Peterson, ansvarig för Affärsstöd & Produktion.

"Affären är ett steg i vår expansion. Med detta upplägg erbjuder vi SEB en rörlig kostnad i stället för en fast. Genom ett nära samarbete med våra kunder eftersträvar vi att kontinuerligt sänka deras totalkostnad för kontanthanteringen", kommenterar Gunnar Malm, VD i Pengar i Sverige AB.


Pengar i Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Sveriges Riksbank. Bolaget bildades 1999 för att utveckla och driva en effektiv infrastruktur för kontanthanteringen i Sverige på affärsmässiga grunder. Organisationen är indelad i fyra regioner (regionkontor i Härnösand, Stockholm, Linköping och Mölndal) med sammanlagt sju kontor och ett antal Servicepunkter. Varje region har eget affärsansvar. Bolaget har en omsättning på 130 miljoner kronor och 250 anställda.


SEB är en europeisk bank - sedan köpet av tyska BfG Bank 1999 - med inriktning på e-banking, sparandemarknaden och nordiska, internationella tillväxtföretag. SEB är en av Nordens största finansiella koncerner med 930 miljarder kronor under förvaltning. Koncernen är representerad i mer än 20 länder och har cirka 20 000 medarbetare. Läs mer på www.seb.se, www.seb.net.