Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Valberedning för SEB utsedd

Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas onsdagen den 25 mars 2015.

Valberedningen består av: 

Petra Hedengran, Investor, ordförande
William af Sandeberg, Trygg-Stiftelsen
Staffan Grefbäck, Alecta
Peder Hasslev, AMF Försäkring och Fonder
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 36 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken. 

SEB:s styrelse har utsett Urban Jansson att vara adjungerad ledamot av valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att läggas fram för beslut på årsstämman 2015. De frågor valberedningen ska behandla finns beskrivna på www.sebgroup.com/sv under rubriken ”Årsstämma”.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-mail till valberedning@seb.se eller med brev till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, Att: Ulf Thornander, KA1, 106 40 Stockholm, senast den 7 januari 2015.

För mer information:
Viveka Hirdman-Ryrberg, informationsdirektör, 08-76385 77, 070-550 3500
Ulf Grunnesjö, IR-chef, 08-763 8501, 070-763 8501