Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Stort intresse för sociala investeringar

För att komma tillrätta med Sveriges samhällsutmaningar behövs nya finansieringsformer för social innovation. Men, kunskapen är låg och det finns mycket att lära av andra länder som har kommit längre. Det är bakgrunden till den rapport med internationella utblickar som Mötesplats Social Innovation, vid Malmö högskola på måndagen presenterade vid ett frukostmöte på SEB.

För att komma tillrätta med Sveriges samhällsutmaningar behövs nya finansieringsformer för social innovation. Det är temat i en rapport som presenterades vid ett frukostmöte på SEB.

Rapporten presenterades inför ett 40-tal gäster från offentlig sektor och näringsliv med ett gemensamt intresse kring frågan om det som på engelska kallas impact investments och som ännu inte har fått någon vedertagen svensk term.  Det handlar enligt rapportförfattaren Camilla Backström om ”investeringar med intention att skapa en mätbar samhällseffekt”.

– Vi har av tradition olika hattar på oss när vi diskuterar investeringar, en hatt för donationer och välgörenhet och en annan för traditionell kapitalförvaltning. Jag tror det är dags att luckra upp den gränsen och lägga till ytterligare en dimension. Förutom risk och avkastning måste vi också titta på samhällseffekten när vi investerar, sa hon.

Camilla Backström har tittat på utvecklingen i Storbritannien, Frankrike, USA och Kanada där fenomenet med sociala investeringar är mer etablerat. Enligt en färsk rapport fanns det i fjol 46 miljarder dollar investerade i detta område i USA och cirka 20 miljarder euro inom EU.

En av lärdomarna enligt henne är att det behövs väl fungerande samarbetsformer, tydliga policyer och kvalitetsmärkningar för att sociala investeringar ska kunna växa i betydelse.  Hon gav exempel på initiativ på högsta nivå från bland andra president Hollande i Frankrike, president Obama i USA och premiärminister David Cameron i Storbritannien.

– Det händer mycket även i Sverige, men det är otroligt fragmenterat. Vi behöver intermediärer, som kan fungera som smörjmedel i processen, som rådgivare, experter och förmedlare av kapital mellan investerare och entreprenörer, sa hon.

Dessa frågor diskuterades i ett panelsamtal med Laurent Leksell, grundare av Elekta och ordförande i Stadsmissionen, Anne Holm Ranaleet, från IK Investment Partner, ett riskkapitalföretag med social profil, Tomas Bokström, från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt Cecilia Widebäck West, hållbarhetsansvarig på SEB.

Larry Leksell, som driver det icke vinstdrivande investeringsbolaget Leksell Social Ventures, framhöll att hans främsta drivkraft är att bidra till en bättre samhällsutveckling.

– Vi vill skapa klös i samhällsutvecklingen och bidra till ett starkare civilsamhälle, sa han.

Under samtalet diskuterades även bankernas roll.

– Jag ser att vi har många olika roller. Vi har börjat skapa mötesplatser där innovatörer kan möta potentiella investerare bland våra kunder. Vi vill också utveckla finansieringsformer där investeringarna kan bidra till en positiv samhällsutveckling, sa Cecilia Widebäck West.

Hon berättade att SEB exempelvis har skapat fonder för mikrofinansiering, men som ännu så länge enbart vänder sig till institutionella investerare.