Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kommentar om ledningens ersättning

SVT sände på tisdag kväll ett inslag om ersättningen till SEB:s koncernchef Annika Falkengren. Här kommer fakta och kommentar med anledning av det:

VD:s och ledningens ersättning redovisas i våra årsredovisningar. Beslut om Långsiktiga incitamentsprogram fattas av bankens ägare vid Årsstämman.

Kortfattad fakta om Annika Falkengrens ersättning för 2013 är att den består av fast lön på 8,5 miljoner kronor och förmåner uppgående till cirka 1,4 miljoner kronor samt av lösen av långfristiga aktieprogram för åren 2009 och 2010 och som löpte över flera år. Värdet av dessa aktieprogram uppgick till 15 miljoner kronor. Därtill kommer arvoden för styrelseuppdrag utanför banken.

SEB ordförande Marcus Wallenbergs kommentar:

Annika Falkengren gör ett utomordentligt bra jobb som koncernchef för Nordens ledande företagsbank. Hon har en marknadsmässig ersättning. Som framgår i årsredovisningen förklaras ersättningen för 2013 också av att hon då löste in långfristiga aktieprogram för åren 2009 och 2010.