Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Global konjunktur står emot geopolitisk osäkerhet

Hur påverkas de globala utsikterna av krisen i Ukraina och de ökande spänningarna gentemot Ryssland? Om det skriver SEB:s prognoschef Håkan Frisén i Veckans tanke.

Håkan Frisén anser att även om den geopolitiska situationen snabbt kan förändras är slutsatsen i nuläget att den globala bilden i huvudsak står sig och att nedjusteringarna av BNP-prognoserna är relativt marginella. Det är dock rimligt att förskjuta riskbilden något i negativ riktning, menar han.

”I Nordic Outlook Februari var bedömningen att riskerna var balanserade med en sannolikhet på 20 procent för såväl en starkare som svagare utveckling jämfört med huvudscenariot. Händelse-förloppet i Ukraina och det ryska agerandet har onekligen adderat ytterligare moment av osäkerhet”.

Sammantaget bedömer Håkan Frisén därför att riskerna för en sämre utveckling än i huvudscenariot har ökat till 25 procent, medan sannolikheten för ett mer gynnsamt scenario ligger kvar på 20 procent.