Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

”Viktigt bevaka att barnsexhandeln inte tar nya vägar”

"Det är viktigt att fortsätta bevaka att betalningarna för barnsexhandelninte hittar nya vägar,"säger SEB:s hållbarhetschef Cecilia Widebäck West.

Syftet med finanskoalitionen är att försvåra och förhindra handeln med barnpornografi, det vill säga bilder, filmer eller annan dokumentation av sexuella övergrepp mot barn.

Cecilia Widebäck West har varit SEB:s representant i finanskoalitionens styrgrupp sedan januari 2012.

Vad har hänt under det här året?

– Vi har lyckats bra med att förhindra att det etablerade finansiella systemet används för betalning av denna handel. Enligt polisen är det i dag ovanligt att kortbetalning kan användas vid köp av övergreppsbilder och de kommersiella internetsajterna har minskat betydligt i antal.

– Detta är resultatet av ett bra och effektivt samarbete mellan många parter såsom Rikskriminalpolisen, Bankföreningen och de enskilda bankerna, kortföretagen, myndighetsföreträdare samt sist men inte minst med barnrättsorganisationen Ecpat.

– Under året har vi också fått fler medlemmar även bland organisationer som inte är banker, exempelvis IT-företag och internationella betalningsförmedlare. I dag har den svenska koalitionen 21 medlemmar.

Är målet uppnått?  

– Nej, handeln med dokumenterade sexövergrepp på barn är en global och tyvärr mycket lönsam hantering. Handeln söker sig till nya vägar och därför jobbar koalitionen tillsammans med polisen för att förstå vilka nya och potentiella betalningsvägar som finns och hur de kan förhindras. Det handlar bland annat om att analysera betaltjänster via internet och mobil.

– Eftersom det är ett globalt problem är det viktigt att utveckla det internationella samarbetet. Det finns sedan tidigare ett samarbete med USA och EU, men i december hölls ett möte med organisationer från 47 länder för att lägga grunden för en världsomspännande allians. Det är betydelsefullt för att verkligen komma tillrätta med problemet.