Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Stark utveckling i Gamla Liv

Gamla livförsäkringsaktiebolaget har haft en stark utveckling. ”Vår framgångsrika kapitalförvaltning fortsätter att bära frukt”, säger Nils Henriksson, vd

- Vi har haft en betryggande utveckling och vår framgångsrika kapitalförvaltning fortsätter att bära frukt”, säger Nils Henriksson, vd.

- Majoriteten av investeringarna faller väl ut och bidrar till värdetillväxten, vilket är ett bevis på att vår investeringsstrategi är bra. Nu fortsätter vi vårt enträgna arbete med att få våra kunders kapital att växa.

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell livförsäkringsrörelse. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att eventuellt överskott i verksamheten återgår till försäkringstagarna samt att bolaget inte konsolideras i SEB.

Verksamheten omfattar traditionell försäkring; i huvudsak pensionsförsäkring, tjänstepension och kapitalförsäkring. Bolaget är stängt för nyteckning. Huvuduppgiften är att med ett balanserat risktagande ge försäkringstagarna högsta möjliga avkastning på sitt sparande. Antalet kunder är 437 000 och deras intressen tillvaratas via Trygg-Stiftelsen, som också äger en inflytelserik aktie i bolaget.