Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s ränteråd: Riksbanken har sänkt färdigt

Hoppas inte på någon mer räntesänkning från Riksbanken. Det skriver SEB:s privatekonom Gunilla Nyström i sitt ränteråd för mars.

Långsamt, långsamt återhämtar sig världsekonomin från den värsta lågkonjunkturen på flera decennier. USA går lite starkare och även Kina ser stabilare ut. Men så har vi Europa och eurozonen, som fortsätter att vara ett riktigt sorgebarn. Det poppar hela tiden upp nya oroshärdar, nu senast utgången i valet i Italien, som visar att de grundläggande problemen med att få balans i de sydeuropeiska ländernas ekonomier är långtifrån lösta.

Att Europa går så svagt slår hårt mot svensk ekonomi. Hälften av vår BNP kommer från export och en stor del av exporten går till länder i Europa. Så självklart påverkas Sverige av den utdragna krisen i Europa.

Riksbanken vill inte uppmuntra skuldsättning

Effekterna för svensk del är superlåg inflation, stigande arbetslöshet och riktigt svag tillväxt förra året och sannolikt bara marginellt bättre i år. Riksbanken skulle kunna stötta den långsamma återhämtningen i ekonomin med ännu en räntesänkning. Men så lär det inte bli. Riksbankens majoritet ser hushållens skulder som alltför oroväckande höga för att det ska vara läge att sänka reporäntan ytterligare från dagens 1 procent. Med ännu lägre reporänta finns risken att hushållen uppmuntras att höja lånen, resonerar Riksbanken.

När nu botten är nådd för reporäntan kommer inte tremånadersräntan att falla mera. Hur länge den kommer att vara kvar på dagens nivå är beroende av hur utdragen konjunkturåterhämtningen blir. Slår SEB-prognosen in ligger första reporäntehöjningen uppemot ett par år bort. Följer Riksbanken sin egen prognos blir det tidigare.

Goda skäl att välja längre bindningstider nu

Räkna alltså med att så snart konjunkturen står på fastare mark kommer Riksbanken att successivt höja reporäntan tillbaka till mer normal nivå. Då kan tremånadersräntan hamna över fem procent. Bundna räntor på längre löptider kommer också att röra sig uppåt. Sammantaget finns det därför goda skäl att nu välja längre bindningstider på åtminstone en del av lånen, särskilt som skillnaderna mellan olika bindningstider är så liten.

En god regel är att inte binda på längre löptider än du tänkt behålla din bostad, eftersom det kostar att bryta ett bundet lån i förtid. Räknar du med att det kan bli flytt om ett par år kan en fördelning på hälften på tremånaders och hälften på tvåårsränta vara ett bra val. Avser du att bo kvar längre än fem år så välj övervikt åt femårsränta. Den har visserligen gått upp lite sedan årsskiftet, men ligger ändå på en historiskt mycket attraktiv nivå.